Få inspiration som chef och ledare

Ibland kan jobbet som chef bli ensamt eller tyngt av stort ansvar. Som chef kanske du inte alltid har någon som du kan vända dig till för att få råd eller hjälp. Istället landar ofta hela ansvaret på dig när stora beslut ska fattas.

En stor utmaning

Samtidigt som du ska ha ett övergripande ansvar ska du som chef även se till att ständigt utveckla din kompetens och dina ledaregenskaper. Arbetet som chef är alltså ingen lätt uppgift. Om du känner igen dig i det här kan det underlätta för dig att bli del av ett professionellt nätverk.

Nätverksgrupper

Vad är då en nätverksgrupp, eller ett professionellt nätverk? Jo, det är nätverk som är till för att hjälpa ledare att hämta inspiration och kunskap från varandra. Du får då tillsammans med andra ett forum där ni kan utbyta erfarenheter och hjälpa varandra i era utmaningar.

Nätverksgrupperna är uppdelade i flera områden så att du verkligen får kontakt med de som är ledare inom samma bransch eller har samma position som du har. Det finns nätverksgrupper för exempelvis chefsjurister och controllerchefer liksom ledare inom ekonomi, försäljning och kommunikation för att nämna några.

Du kan hitta något intressant här och läsa mer om professionella nätverksgrupper.