Välj lärplattform med läroplanen i centrum

Sverige var länge ett av de länder vars skolsystem och skolresultat låg i framkant. Många var oroliga för PISA-resultaten 2021, men blev glatt överraskande när de visade på en uppgång för elever i Sverige. Dock kom det senare fram hur underlaget hade blivit manipulerat och på så sätt lett till ett bättre resultat.

Vi är många som delar oron kring skolan och väntar på åtgärder som kan få den på rätt köl igen.

Den svenska läroplanen

All undervisning i den svenska skolan bygger på läroplanen. Det är helt enkelt en samling bestämmelser som är regeringen har tagit fram. Och de gäller dels vilka mål som eleverna ska uppnå och vilka värden som skolundervisningen ska bygga på.

Läroplanen är alltså en bra grund som den svenska skolan kan ta avstamp från. Men skolan är idag i behov av mer resurser som kan hjälpa till att förbättra undervisningen.

Ta hjälp av nya verktyg

Ett sätt att göra det på är att förbättra de verktyg som lärare har till hands. Om mindre jobb kan läggas på tidsödande pappersarbete, kan istället mer tid bli ägnat åt själva undervisningen i klassrummen. Online hittar du bra information om verktyg som utgår från läroplanen och hjälper till att förbättra arbetet i våra skolor.