Nyheter med Microsoft 365 och Microsoft Teams

I och med pandemin 2020 fick digitaliseringen och distansarbete ett rejält uppsving. Många fler företag började använda digitala tjänster såsom Microsoft Teams alltmer. Även om det nu är flera företag som har gått tillbaka till att jobba på plats eller med hybridlösningar håller många ändå en del möten via Teams.

Men med mer användning av digitala tjänster ökar också kraven på kunskaperna i området. Dels för att den digitala biten inte ska bli ett arbetsmiljöproblem. Men också för att det är viktigt för företagets säkerhet.

Uppdatera mjukvaran

Det är viktigt att hela tiden hålla mjukvaran ni använder uppdaterad. Många företag använder Microsoft 365, och där sker ständigt nya uppdateringar. För det första vill ni givetvis inte missa nyheter som kommer med uppdateringarna. Men det är också en viktig säkerhetsfråga.

Om företagsledningen känner sig osäker på hur detta ska skötas korrekt är det bra att anlita experter för detta. Då kan ni känna er trygga med att allting är korrekt och era digitala tjänster är säkra. Genom att anlita personer som är kunniga på området sparar ni också mycket tid. Då slipper anställda själva fokusera på sådana uppgifter och kan istället göra sitt jobb.