Vikten av att kunna HLR

Ingen vet på förhand när en olycka händer, eller svår sjukdom slår till. Det kan gälla en kollega, en nära vän, en familjemedlem – eller dig själv. Det gäller att vara förberedd, så att man kan göra något!

Att försöka är det viktigaste, men att ha provat tekniken förut hjälper förstås. HLR hjälpen erbjuder en kurs som lär dig hur du utför HLR korrekt och hjälper dig agera i krissituationer. Med en utbildning i HLR kan du bli certifierad att utföra livräddande och livsuppehållande åtgärder för den som drabbas av andnöd, hjärtsvikt eller hjärtstopp.

Alla, som har kontakt med andra människor borde kunna HLR. Framförallt kanske de som i sin yrkesroll har ansvar för andra, pedagoger, service och omsorgspersonal. Även bygg- och hantverkare kan behöva kunskap om hur man tar hand om varandra vid kris.

Teknik

Det första man som lekman ska göra i en krissituation är att kontrollera om personen visar livstecken, har puls och andas normalt. Vid onormal andning skall man larma 112. Därefter gäller det att göra så gott man kan, i väntan på ambulans. Frigör luftvägarna. Framstupa sidoläge underlättar andningen för den som är medvetslös, men ännu andas.

Gör sedan hjärtkompressioner. Dessa gör du genom att placera händerna ovanpå varandra, vilandes mot personens bröstkorg, i mitten. Tryck sedan nedåt – ungefär 5 centimeter på en vuxen – och upprepa 2 gånger i sekunden, totalt 30 gånger. Var inte rädd för att ta i – revbenen riskerar att brytas men det är den kraft som krävs för att få igång hjärtat igen.

Du kan också göra inblåsningar. Börja med att böja personens huvud bakåt gör du genom att först böja personens huvud bakåt. Placera din mun helt över personens mun och blås kraftigt in luft 2 gånger. Fortsätt blåsa till dess att du ser att bröstkorgen höjer sig.

Kunskaper i HLR kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Många som upplevt detta har blivit till aktiva ambassadörer för ökade HLR-kunskap i samhället – bland andra detta par från Västerbotten. Deras historier visar på hur viktigt det är att kunna agera snabbt och korrekt.