Resurser för mental hälsa

Livet är fyllt av tuffa utmaningar och att må psykiskt dåligt är något som del flesta upplever någon gång. Det är inte alltid man klarar av att lösa det på egen hand utan ibland behöver man lite hjälp på traven. På nätet finns flera sajter på vilka du finner information som kan hjälpa. Här kommer två förslag.

Organisationen Mind

Mind är en ideell organisation som startades 1931. De flesta som arbetar för Mind arbetar som volontärer. Mind uppmärksammar särskilt självmord, psykisk ohälsa i arbetslivet samt ungas psykiska ohälsa. De tillhandahåller en tjänst som heter Självmordsupplysningen vilket är en chatt som är öppen kl 19-21 på vardagar. Där finns volontärer som arbetar inom vård och omsorg och som är utbildade i självmordsförebyggande arbete. Självmordsupplysningen ger stöd och vägledning till dem som mår psykiskt dåligt, men hjälper även anhöriga till sådana personer. Mind har även en tjänst som heter föräldratelefonen som ger stöd till föräldrar samt en tjänst som heter äldretelefonen som vänder sig till de som mår psykiskt dåligt och som är 60 år eller äldre. Förutom hjälptelefonerna och chatten så finns också mycket information om mental hälsa och ohälsa på sajten. Den som inte mår bra hittar mycket hjälp på hemsidan.

Samtalsterapi

Den som bestämmer sig för att söka hjälp med sin mentala hälsa stöter ofta på samtalsterapi. Samtalsterapi är en metod där man, precis som det låter, använder samtal för att ge råd eller för att behandla psykiska problem. Det är en behandlingsmetod som går att använda för de flesta typer av problem. Ibland kanske du vet vad problemet är, men behöver hjälp att lösa det. I andra fall kanske du inte riktigt vet vad problemet är, utan behöver hjälp att identifiera det. I samtalsterapin arbetar man tillsammans med terapeuten för att identifiera och konkretisera behov och problem. Om du vill få mer insikt kan du läsa mer om samtalsterapi här. Med samtalet som verktyg arbetar man sedan med terapeuten för att hitta en lösning.