Drogers negativa konsekvenser

Användning av narkotika har varit mycket omdebatterat under en mycket lång tid. De som argumenterar för legaliseringen av droger menar ofta att kriminaliteten skulle minska, att skatteintäkterna skulle öka och att stigman runt drogberoende skulle minska vilket i längden skulle leda till att fler människor öppet kan söka hjälp. Motståndarna för legaliseringen av droger håller inte med dessa påståenden och menar att legaliseringen skulle göra att droganvändningen skulle öka och att det i sin tur skulle påverka folkhälsan negativt. Det är inte en hemlighet att droger kan ha negativa effekter på hälsan. Det är dessa effekter som kommer att diskuteras nedan samt hur du som privatperson kan drogtesta hemma.

Självtester och de vanligaste narkotikasorterna i Sverige

Birgitta Spens skriver på Drugsmart att de vanligaste narkotikasorterna i Sverige är cannabis (marijuana och hasch), amfetamin, kokain och heroin. Utöver det är droger såsom LSD, ecstasy och opium även populära i den svenska drogmarknaden. Det finns självtester för hemmabruk på nätet. Testerna fungerar på så sätt att de mäter förekomsten av narkotikapartiklar i den testade personens urin. Resultaten framkommer ungefär fem minuter efter att testen gjorts. Positivt provsvar indikerar att personen har brukat narkotika och negativt provsvar indikerar att personen inte har brukat narkotikan. Självtesterna skickas med diskret avsändare och skickas direkt till brevlådan. Testerna är lämpar sig för föräldrar och arbetsgivare.

Negativa effekter av narkotikaanvändning

Droganvändning kan ha negativa effekter både fysiskt och psykiskt. Vilka sidoeffekter som någon kan uppleva beror på individen och vilken drog som har använts. Nedan kommer det att redovisas möjliga konsekvenser av droganvändning. Fokus kommer att ligga på de vanligaste narkotikasorterna i landet. För mer information om hur droger påverkar kroppen och drogberoende se Beroendecentrum region Stockholm. Narkotika som röks, som cannabis, ger ökad risk för rökrelaterade sjukdomar, som cancer och bronkit. Personer som har använt sig av droger som amfetamin, kokain och heroin under en längre tidsperiod kan drabbas av sömnlöshet, retlighet och rastlöshet. Preparat som injiceras in i kroppen ökar även chansen för infektion och överdosering.