Blogg som diskuterar alternativ till Rökning

Att rökning dödar har vi vetat länge men att det finns alternativ som gör det enkelt att sluta, som inte tillåts eller accepteras av tobaks etablissemanget och myndigheter. Är det lika allmän kunskap?

E-cigaretter har de senaste åren blivit allt vanligare men är något som fortfarande bekämpas både här hemma och utomlands av företag och myndigheter. Hälsoaspekten ifrågasätts även fast det enligt många som testat är något som hjälper tobaksrökare minska sin konsumtion och till och med sluta.

Tekniken bakom e-cigaretterna är enkel, en vätska med nikotin förångas av ett värmeelement i cigaretten och den ”röken” som då skapas kan sedan andas in precis som med en vanlig cigarett. Jämför detta med en vanlig cigarett där löv bränns och skapar tjära och en massa andra farliga ämnen som andras in.

E-butiken Smokesmart.se har förutom försäljning av e-cigaretter även en blogg i just detta ämnet. Inlägget ”E-cigaretter kan skapa en hälsorevolution” går än mer in på djupet i frågan och argumenterar varför den är här för att stanna.

Allt detta blir än viktigare då det fortfarande kommer ut nya forskningsresultat som visar att rökning är farligare än vad vi tidigare trott. Senaste rönen visar att de som har genetiskt högre risk för hudcancer får en än mer drastisk riskökning om de dessutom röker.

Släkter som har den CDKN2A-mutation som diskuteras har även en förhöjd risk för andra cancersorter som lung och halscancer.

Vi hoppas att det blir en större och mer öppen debatt gällande ämnet i fråga och fler kan bli hjälpta från sitt nikotinberoende och börja leva ett mer hälsosamt liv.