Att leva i nuet

Fler än man tror lever med någon form av kronisk smärta eller har ett liv fullt av olika stresspåslag och det gäller att hitta de verktyg som behövs för att klara av vardagen och ta tillbaka kontrollen över sitt liv.  

Mindfulness är ett ord som används flitigt idag av både media och andra kanaler men inte alla vet vad det faktiskt innebär. Mindfulness är vad vi på svenska kallar medveten närvaro och genom att använda sig av olika övningar så kan vi lära oss kontrollera vad vi vill lägga vår energi på och se till att vi mår så bra som möjligt i den situation vi befinner oss i.

Vi är alla olika och uppfattar saker olika, det samma gäller värk och stresspåslag. En del klarar mer än andra men ingen är bättre eller sämre än någon annan, dina känslor är dina, det gäller att hitta ett sätt som fungerar för just dig så att du kan finna ditt inre lugn.

Det finns många olika resurser där man kan få hjälp med sitt tänk och bemötande av olika situationer genom just mindfulness och kognitiv beteendeterapi, så kallad KBT. Genom att arbeta med sin personliga utveckling så lär man känna sin kropp samtidigt som man stärker sin självkänsla och höjer sin egen potential.