En hälsosammare sjukvård

Det finns problem inom sjukvården som man länge har haft svårt att lösa, som tur är börjar det komma riktigt bra lösningar och arbetssätt.

Liggsår

Att bli sängliggande under längre tid leder lätt till att patienten får trycksår. Det finns mycket man behöver göra som vårdgivare eller patient för att minska riskerna men även utrustningen spelar in. Valet av madrass är det första man måste ganska. Om madrassen är av äldre modell så finns det mycket hjälp att få genom att byta till en som är speciellt anpassad för att förhindra trycksår. Om alla patienter som befinner sig i riskgrupperna skulle få dessa eller liknande madrasser så räknas den svenska sjukvården kunna spara 400-miljarder kronor per år.

Fallskador

Även fallskador är ett stort problem på Sveriges sjukhus. Sjukhusen måste redan nu utvärdera fallrisken på patienter och se till att risken minskar så mycket som möjligt men enligt Folkhälsomyndigheten måste man attackera problemet på fler fronter än så.Problemet består av två delar. Dels så måste det ske preventivt arbete för att se till äldre och andra riskgrupper blir starkare i kropp och ben. För detta så krävs det mer träning men även en välbalanserad diet. Även miljön i sjukvården och hemmet måste ses över för att minimera saker som kan orsaka eller skada vid fall.